• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

WaterFeet™

Hoe zet je bomen in als waterdrinkers, zodat de extreme weersomstandigheden door de natuur in goede banen worden geleid? Een volwassen boom kan wel tot 3000 liter water per dag opnemen.
Toepassing
Groeiplaatscondities
Groeiwijze
Volwassen hoogte

WaterFeet™

De ‘waterdrinkers’ in openbaar groen

Niemand kan meer om de klimaatverandering heen. Cijfers geven de klimaatverandering duidelijk aan en de temperatuur stijgt de laatste jaren steeds sneller. Een gevolg hiervan is dat er meer en extremere regenval voorkomt. Bij een verwachte gemiddelde temperatuurstijging van 2 tot 4 °C voor 2085 (KNMI) zal de neerslagintensiteit maar liefst bijna verdubbeld zijn. De verzekeraars verwachten dat de schadepost op particulier inboedel door wateroverlast in 2085 is toegenomen met 109 tot 139 procent. Deze vergroting van wateroverlast zal behalve materiële schade ook leiden tot letselschade en zelfs dodelijke slachtoffers.

Voor wie?

Hoe lossen we dit op, hoe gaan we de kosten beteugelen en wat heeft dit met groen te maken, horen wij u denken? Er zijn steeds meer studies die bevestigen dat de opwarming van de aarde als gevolg van verstedelijking,
versteende bodem en erosie de temperatuur en de hoeveelheid neerslag nog sneller laat stijgen. Veel doelgroepen hebben met bovenstaande problemen en uitdagingen te maken:

 • Overheden
 • Bewonersgroepen en VVE’s
 • Woon- en zorgcorporaties
 • Bedrijfs- en instellingsterreinen
 • Camping- en recreatiebedrijven
 • Zorginstellingen
 • MKB, winkels en binnenstad
 • Verkeer

Maar vooral de bewoners, buurten, verkeersdeelnemers en ondernemers in de steden die na een bui met de voeten in het water staan zien dat er iets moet gebeuren. De stijgende kosten voor het herstel van de woningen, wegen en binnensteden zijn op termijn niet meer te dragen. De druk op rioleringen en afvoersystemen van water zijn fysiek maar ook in geld niet meer te overzien. En laten groen en bomen in het bijzonder als ‘groene waterbuffer’ fungeren. M. van den Oever herkent deze problematiek in ‘Levend groen’, ‘Recreatief groen’ en ‘Productief groen’ omgevingen, waar grote verbeteringen te realiseren zijn.

Groen waterfeiten

Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat bomen en groen een positief effect hebben op de bestrijding van wateroverlast in steden, wijken, winkelcentra, wegen en kantoor- en industrieterreinen.
Enkele feiten uit deze onderzoeken (bron: WUR):

 • Loofbomen verdampen 10-35% van de neerslag
 • Coniferen verdampen 25-45%
 • Een groene bodem infiltreert en verdampt t.o.v. een versteende omgeving tot 90% extra en hebben een infiltratiesnelheid tot wel 50 mm/uur
 • Het bladerdek van een volwassen boom bergt en vertraagt direct 10% van de neerslag
 • Een volwassen boom neemt met zijn wortels per dag tot 2877 liter water op

WaterFeet™ resultaten

 • Daling van kosten t.b.v. verzekeringen voor burgers en bedrijven
 • Ontlasting van het rioolstelsel tot wel 30%
 • Terugdringen van het aantal overstromingen

Hoe gaan we te werk?

We werken volgens de 4 stappen van ons Green Life™ Programma. Zo maken we de juiste keuzes zo vroeg mogelijk in het creatieve en ontwerp proces en brengen we onze diepe kennis van bomen, hun groeiwijze en leefwereldwaarde in:

1. Ervaren (Visie & Inspiratie)
We brengen u nieuwe inzichten en inspiratie met voorbeelden en referenties.

2. Adviseren (Advies & Creatie)
Samen met uw ontwerper, architect of stedenbouwkundige laten we groen en grijs elkaar versterken, zo vroeg mogelijk in het ontwerp. We zetten hiertoe onze Green Life Scan (vooraf) en Green Life Second-opinion (bijsturend) in.

3. Realiseren (Realisatie)
Wij nemen de verantwoording voor een perfecte en duurzame kwaliteitslevering van de geselecteerde bomen, planten en materialen ter plekke. Samen met onze GreenLifeXL-partners of uw eigen vertrouwde partijen zoals groenaannemers en hoveniers zorgen we voor een juiste aanleg en perfecte groeistart van uw nieuwe WaterFeet™ omgeving.

4. Groeien (Beheer & Service)
We zorgen er altijd voor dat uw WaterFeet™ groenomgeving efficiënt wordt onderhouden en geoptimaliseerd volgens het overeengekomen WaterFeet™ Leefwereldplan.

WaterFeet™ oplossing

M. van den Oever herkent als Leefwereldverbeteraar deze resultaten als geen ander. Met een ervaring en historie van meer dan 200 jaar als natuurlijke boomkweker in vele Levend groen, Recreatief groen en productief groen projecten, hebben we een uitgekiend groenconcept geïn- troduceerd: WaterFeet™. Met WaterFeet™ is een geselecteerd sortiment top bomen ontwikkeld, die met recht ‘waterdrinkers’ genoemd kunnen worden, aangevuld met bufferende solitairheesters en overige planten. Deze maken het échte verschil in natte groen omgevingen en zetten onze missie als Leefwereldverbeteraar kracht bij.

WaterFeet™ Ontwerp

In een goed ontworpen WaterFeet™-omgeving voelen mensen, maar ook dieren, zich thuis. Denk hierbij aan mooi aangelegde wadi’s, natuurlijke waterpartijen en groen in straat, park, parkeerplaats of tuin, een authentieke hakhoutsingel langs beek of grasveld of een bloeiende, kleurrijke beplanting in groenstroken die prima infiltreert. Dus functioneel groen om wateroverlast te bestrijden en op te nemen in de bodem gaat samen met aantrekkelijk kijkgroen, speelgenot en biodiversiteit.

Een WaterFeet™-parkeerplaats bijvoorbeeld kenmerkt zich door ruime en aantrekkelijke groene
plantvakken met bomen die tegen ‘natte voeten’ kunnen, schaduw geven en vol allure de juiste routing naar het tevens stijlvol groene en levendige winkelcentrum geven. En halfverharde parkeer- vakken die water doorlaten. Maar ook de juiste verlichting die een veilig gevoel en sfeer geeft en zorgt dat je de wandeling naar je auto met droge voeten volbrengt.

In een goed WaterFeet™ ontwerp nodigen de functionaliteiten die we de groen- en wateroplossing meegeven uit tot wandelen, spelen en ontdekken voor alle generaties en werken we zo veel mogelijk met natuurlijke, duurzame materialen.