• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

PlayGreen™ - Klimbomen en beplanting geschikt voor kinderen en speeltuinen

Groen spoort kinderen aan om meer buiten te spelen en zich beter te ontwikkelen op motorisch, creatief en sociaal niveau.
Toepassing
Groeiplaatscondities
Groeiwijze
Bloeikleur
Volwassen hoogte

PlayGreen™ - Klimbomen en beplanting geschikt voor kinderen en speeltuinen

Kapotte knieën, rode wangen, lekker bewegen en gezond genieten!

We bewegen te weinig en zitten teveel. Van de jongeren en volwassenen sport en beweegt 50% niet of te weinig. Ouderen boven de 25 jaar zitten gemiddeld 8 uren per dag. Er worden beweegprogramma’s ontwikkeld voor kinderen, schoolpleinen ingericht die uitdagen om te bewegen en te ontdekken. Ouderen worden uitgedaagd om meer te wandelen, te sporten en te bewegen. Het belang van meer bewegen wordt steeds meer onderkend.

Voor wie?

Hoe lossen we dit op, hoe gaan we zorgen dat kinderen maar ook volwassenen meer gaan bewegen. Wat heeft dit met groen te maken, horen wij u denken. Er zijn steeds meer studies die bevestigen dat jongens en meisjes gestimuleerd worden tot lichamelijke beweging door een groene en natuurlijke buitenruimte en hierdoor beter motorische ontwikkeling laten zien. Ook voor volwassenen daagt een aantrekkelijke buitenruimte uit tot bewegen en ontspannen.

Beweeggedrag van jongeren en volwassenen (2018)

In 2018 voldeed maar 47,1% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen (RIVM/CBS).

 • Overheden
 • Scholen
 • Wijken en buurten
 • Bedrijfs- en instellingsterreinen
 • Camping-, recreatie- en hotelwezen
 • Zorginstellingen, ziekenhuizen
 • Volwassenen en kinderen.

Eigenlijk voor iedereen! Maar vooral kinderen en volwassenen van versteende wijken, buurten, scholen en lagere sociale klassen bewegen te weinig en zijn motorisch minder goed ontwikkeld. En laten groen en bomen nu in het bijzonder als ‘groene beweeg- motor’ fungeren. M. van den Oever herkent deze problematiek in ‘Levend Groen, Recreatief Groen, Gastvrij Groen en Productief Groen’ omgevingen, waar grote verbeteringen te realiseren zijn.

PlayGreen feiten

 • De medische kosten van een aantal ziekten (zo- als diabetes en hart- en vaatziekten) als gevolg van onvoldoende beweging werden voor 2014 berekend op 471 miljoen euro per jaar (bron: TNO).
 • Kinderen moeten elke dag minimaal twee uur matig intensief bewegen. Van de kinderen voldoet 70% niet aan deze Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).
 • 15 Procent van de kinderen kampt met ernstig overgewicht (bron: TNO).
 • Bij een groennorm van 75 m² op 500 meter afstand van de woning beweegt de jeugd en volwassenen 30% meer (bron: WUR).

PlayGreen™ oplossing

M. van den Oever herkent als Leefwereldverbe-teraar deze resultaten als geen ander. Met een ervaring en historie van meer dan 200 jaar als natuurlijke boomkweker in vele Levend Groen, Recreatief Groen, Gastvrij Groen en Productief Groen projecten, hebben we een uitgekiend groenconcept geïntroduceerd: PlayGreen™. Met PlayGreen™ is een geselecteerd sortiment topbomen ontwikkeld, die met recht ‘speelbomen’ genoemd kunnen worden, aangevuld met krachtige, inspirerende solitairheesters en overige planten. Deze maken het échte verschil in een uitdagende speelomgeving en zetten onze missie als Leefwereldverbeteraar kracht bij.

PlayGreen™ resultaten

 • Een grote groene buitenruimte bij de school en in de wijk stimuleert de lichamelijke activiteit bij jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd.
 • Kinderen die vaak in een groene omgeving spelen waar veel verschillende spelactiviteiten mogelijk zijn, hebben een betere motorische ontwikkeling.
 • Wanneer wijkparken ‘natuurlijker’ worden aangelegd blijken alle leeftijfdsgroepen te profiteren en kunnen meer groen- functies gecombineerd worden!

Hoe gaan we te werk?

We werken volgens de 4 bekende stappen van ons Green Life™ Programma. Zo maken we de juiste keuzes zo vroeg mogelijk in het creatieve en ontwerp proces en brengen we onze diepe kennis van bomen, hun groeiwijze en leefwereldwaarde in:

1. Ervaren (Visie & Inspiratie)
We brengen u nieuwe inzichten en inspiratie met voorbeelden en referenties.

2. Adviseren (Advies & Creatie)
Samen met uw ontwerper, architect of stedenbouwkundige laten we groen en grijs elkaar versterken, zo vroeg mogelijk in het ontwerp. We zetten hiertoe onze Green Life Scan (vooraf) en Green Life Second-opinion (bijsturend) in.

3. Realiseren (Realisatie)
Wij nemen de verantwoording voor een perfecte en duurzame kwaliteitslevering van de geselecteerde bomen, planten en materialen ter plekke. Samen met onze GreenLifeXL-partners of uw eigen vertrouwde partijen zoals groenaannemers zorgen we voor een juiste aanleg en perfecte groeistart van uw nieuwe PlayGreen™ omgeving.

4. Groeien (Beheer & Service)
We zorgen er altijd voor dat uw PlayGreen™ groen omgeving efficiënt wordt onderhouden en geoptimaliseerd volgens het overeengekomen PlayGreen™ Leefwereldplan.

 

 

Natuurlijk spelen is effectiever.                            Beweegbankje als beweeginnovatie.

In samenwerking met onze partner Gijsen hebben we het beweegbankje (BB-tje) ontwikkeld. Multifunctioneel, interactief en nodigt uit tot bewegen en recreëren tegelijk.

Playgreen™ Ontwerp

In een goed ontworpen Playgreen™-omgeving voelen mensen, maar ook dieren, zich thuis. Denk hierbij spannende speeltuinen in wijken en speelplaatsen bij scholen die uitdagen tot spelen, kapotte knieën, vieze kleren en rode wangen. Verstopplekjes voor kinderen, natuurlijke wigwams van wilgen en bamboe, bomen die uitnodigen tot klauteren en natuurlijk ook ”hangen” en stoer doen. Maar ook beweeg- en rustplekken voor volwassenen tijdens het fietsen, wandelen, rennen en bootcampen.