• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

InfraTrees™ - Fijnstof en CO2 vermindering door bomen langs wegen en straten

In deze oplossing oplossing wordt groen ingezet als verkoeling, routing en voor fijnstof afvang.
Toepassing
Groeiplaatscondities
Groeiwijze
Volwassen hoogte

InfraTrees™ - Fijnstof en CO2 vermindering door bomen langs wegen en straten

Groene “Infra”longen!

Groen, laanbomen en mobiliteit: al eeuwen een geslaagd huwelijk. Lang geleden voordat er over fijnstof, CO²-reductie en luchtvervuiling door auto’s en verkeer werd gesproken, werden er al lanen en straatbomen aangeplant. Napoleon liet bij de aanleg van wegen al bomen aanplanten om zijn soldaten verkoeling te bieden en wegen van en naar dorpen en steden te markeren. Ook in steden werden bomenrijen aangeplant voor routing, verkoeling, voedsel en gebruik als grondstof.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die langs een drukke (snel)weg wonen, twee keer zoveel kans maken om te overlijden aan hart- en vaatziekten of aan een longaandoening. De slechte lucht- kwaliteit in de stad is vooral te wijten aan het drukke wegverkeer (Hoek en anderen, 2002).

Realiteit is dat luchtvervuiling en emissie van gassen in Nederland maar ook wereldwijd nog steeds stijgen (bron: CBS). De slechte luchtkwaliteit in de steden wordt vooral veroorzaakt door het drukke verkeer. De concentraties van fijnstof, ozon en stikstofdioxide overschrijden op drukke locaties de normen voor luchtkwaliteit.

Mondiale emissie broeikasgassen

Voor wie?

Wat heeft dit met groen te maken, horen wij u denken. Erg veel, er zijn steeds  meer  studies die bevestigen dat bomen en overig groen langs wegen bijdragen aan een gezonder leefklimaat. En groen is de oplossing voor veel problemen  en uitdagingen in de openbare ruimte met positieve effecten voor de volgende doelgroepen:

 • Wijken en buurten
 • Lokale en provinciale overheden
 • Planologen en architecten
 • Rijkswaterstaat
 • Volwassenen en kinderen

Eigenlijk voor iedereen! Maar de emissies zijn vooral veel te hoog voor bewoners in steden en wijken waar veel doorgaande wegen, verkeersaders en snelwegen deel uitmaken van de totale infrastructuur.

InfraTrees™ feiten

 • Bijna 40% van de Nederlanders woont in een wijk met een tekort aan groen. De tekorten zijn het hoogst in de Randstad. (PBL, 2011).
 • Bij een studie in Toronto bleek dat mensen in wijken met een hogere dichtheid aan straatbomen zich niet alleen significant gezonder voelden maar ook significant minder last hadden van hart- en vaatziekten. 10 Extra bomen per stratenblok zorgen er voor dat leeftijd gerelateerde gezondheidsklachten gemiddeld 7 jaar later optreden. (bron: de Vries, S., Verheij, R., en Smeets, H, 2015).
 • Bomen langs de weg geven mensen rust en de gemiddelde snelheid neemt met 5 km/uur af en het aantal ongelukken met 20%. (bron: City of Norfolk, UK).

InfraTrees™ oplossing

M. van den Oever herkent deze resultaten als Leefwereldverbeteraar als geen ander.  Met een ervaring en historie van meer dan 200 jaar als natuurlijke boomkweker en specialist in laan- en straatbomen hebben we een uitgekiend groenconcept geïntroduceerd: InfraTrees™. Met InfraTrees™ is een geselecteerd sortiment top bomen ontwikkeld, die met recht groene “Infra” longen voor het verkeer genoemd mogen worden. We houden rekening met mobiliteit, biodiversiteit, fijnstof, groeiplaats en ruimte en alle andere belangrijke zaken.       

InfraTrees™ resultaten

 • Reductie van CO2- en verbrandingsgassen. Bomen zijn door hun omvang en volume het meest effectief.
 • Een gemiddelde XL stadsboom vangt jaarlijks 100 gram fijnstof af. Dat komt overeen met de fijnstofproductie van 5.500 autokilometers.
 • Vergroot het aantal volwassen bomen om de filtercapaciteit te verhogen.
 • Groenblijvende naaldbomen zijn de meest effectieve fijnstofvangers, loofbomen met grote harige of kleverige bladeren zijn een alternatief.
 • Afname fijnstof door verkeer met 15-20% (bron: WUR).
 • Mensen die naar een groenere woonomgeving verhuisden, hebben na de verhuizing langdurig een betere mentale gezondheid (bron: WUR).
 • Groen kan bijdragen aan vermindering van de door bewoners ervaren geluidsoverlast van met name verkeer van 1 tot 5 decibel.

Hoe gaan we te werk?

We werken volgens de 4 bekende stappen van ons Green Life™ Programma. Zo maken we de juiste keuzes zo vroeg mogelijk in het creatieve en ontwerp proces en brengen we onze diepe kennis van bomen, hun groeiwijze en leef- wereldwaarde in:

1. Ervaren (Visie & Inspiratie)
We brengen u nieuwe inzichten en inspiratie met voorbeelden en referenties.

2. Adviseren (Advies & Creatie)
Samen met uw ontwerper, architect of steden- bouwkundige laten we groen en grijs elkaar versterken, zo vroeg mogelijk in het  ontwerp. We zetten hiertoe onze Green Life Scan (vooraf) en Green Life Second-opinion (bijsturend) in.

3. Realiseren (Realisatie)
Wij nemen de verantwoording voor een perfecte en duurzame kwaliteitslevering van de geselecteerde bomen, planten en materialen ter plekke. Samen met onze GreenLifeXL-partners of uw eigen vertrouwde partijen zoals groenaannemers en hoveniers zorgen we voor een juiste aanleg en perfecte groeistart van uw nieuwe InfraTrees™ omgeving.

4. Groeien (Beheer & Service)
We zorgen er altijd voor dat uw InfraTrees™ groen omgeving efficiënt wordt onderhouden en geoptimaliseerd volgens het overeengekomen InfraTrees™ Leefwereldplan.

InfraTrees™ Ontwerp

In een goed ontworpen InfraTrees™-omgeving gebruiken we een diversiteit van bomen die zich bewezen hebben in opname van fijnstof en broeikasgassen om maximale resultaten te halen. Natuurlijk houden we in het ontwerp ook rekening met de traditionele voorwaarden zoals beschikbare ruimte, bodemverdichting, verhardingen en plaatselijke groeiomstandigheden.