• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

ColourSpace™ - Meer beleving en energie door kleur

Kleurrijk groen zorgt voor een inspirerende en afwisselende omgeving. Het heeft een aantrekkingskracht op zowel omwonenden als bedrijven. Bloesem, verschillende bladkeuren en opvallenden basten geven kleur aan openbare ruimtes.
Toepassing
Groeiplaatscondities
Groeiwijze
Bloeikleur
Volwassen hoogte

ColourSpace™ - Meer beleving en energie door kleur

Kleur voegt energie en beleving toe

Groen is leven en groen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Kleurrijke bomen, bijzondere groei- vormen, mooie boombasten, uitbundige bloeiwijzen en prachtige herfstkleuren geven onze parken en straten een meerwaarde, energie en extra uitstraling.
Kleurrijk groen verfraait de omgeving en kleedt gebouwen aan. Het verhoogt de aantrekkelijkheid van het gebied en leidt daardoor tot een beter vestigingsklimaat zowel voor burgers als bedrijven.
Een mooie groene omgeving zorgt voor een goed leefklimaat in wijken voor bewoners en bedrijventerreinen. Het verhoogt de WOZ-waarde en is belangrijk als vestigingsfactor voor grote internationale bedrijven (Bron WUR).

Voor wie?

Eigenlijk voor iedereen dus. Sinds de aanleg van de eerste volksparken zijn stedenbouwers zich ervan bewust dat groen en met name diversiteit in bloei, kleuren en soorten de kwaliteit van leven voor de stadsbewoner enorm vergroot. Met name de juiste keuze voor gezonde, ‘volwassen’ bomen geeft de grootste bijdrage aan XL-groen- waarde, ook in kleurbeleving. Een goede keuze zorgt ervoor dat mensen zich positiever voelen en tevredener zijn over hun woonomgeving.

We zorgen met ons aanbod van bomen en plan- ten voor een ruim en gevarieerd lokaal groen- aanbod. Diversiteit in vorm, bloei, kleur, geluid en geur helpen hier aan mee; dit vergroot de kans op herkenning, gebruik en contact, en daarmee het totale welzijnseffect.

Hoe lossen we dit op? Hoe gaan we zorgen dat onze woon-, werk- en herstelomgevingen
kleurrijker en mooier worden en meer diversiteit in beplanting krijgen, zodat we gelukkiger worden in deze leefomgevingen? Wat heeft dit met groen te maken, horen wij u denken? Erg veel, er zijn meer en meer internationale studies die bevestigen dat beter groen de oplossing is voor veel problemen en uitdagingen in de openbare ruimte.

 • Overheden
 • Scholen
 • Wijken en buurten
 • Particuliere tuinen
 • Bedrijfs- en instellingsterreinen
 • Camping- en recreatiebedrijven
 • Zorginstellingen, ziekenhuizen

Amsterdams bos, Japanse sierkers

Eigenlijk voor iedereen dus. Sinds de aanleg van de eerste volksparken zijn stedenbouwers zich ervan bewust dat groen en met name diversiteit in bloei, kleuren en soorten de kwaliteit van leven voor de stadsbewoner enorm vergroot. Met name de juiste keuze voor gezonde, ‘volwassen’ bomen geeft de grootste bijdrage aan XL-groen-waarde, ook in kleurbeleving. Een goede keuze zorgt ervoor dat mensen zich positiever voelen en tevredener zijn over hun woonomgeving.

We zorgen met ons aanbod van bomen en planten voor een ruim en gevarieerd lokaal groen- aanbod. Diversiteit in vorm, bloei, kleur, geluid en geur helpen hier aan mee; dit vergroot de kans op herkenning, gebruik en contact, en daarmee het totale welzijnseffect.

ColourSpace™oplossing

M. van den Oever erkent als Leefwereldverbeteraar deze resultaten als geen ander. Met een ervaring en historie van meer dan 200 jaar als natuurlijke boomkweker in vele nationale en internationale groenprojecten, hebben we een bijzonder groenconcept geïntroduceerd: Colour- Space™. Met ColourSpace™ is een geselecteerd sortiment topbomen ontwikkeld, die met recht ‘Kleurrijke Geluksbomen’ genoemd kunnen worden, aangevuld met bijzondere en mooi bloeiende solitairheesters en verrassende onderbeplanting. Deze selecties maken het échte verschil in een inspirerende omgeving en zetten onze missie als Leefwereldverbeteraar kracht bij.

ColourSpace™ resultaten

 • De arbeidsproductiviteit en het herstel worden enorm vergroot met groene elementen die uitnodigen tot een ommetje (Bron WUR).
 • De investeringen in het gevarieerd groen wordt direct terugverdiend door een waardetoename van het vastgoed met 10-15% en o.a. bijbehorende belasting- inkomsten zoals de WOZ (Bron Neprom).
 • Meer dan tien procent gevarieerd groen maakt de stad een veel beter leefgebied voor vlinders en bijen (Bron WUR).
 • Aantrekkelijk groen in de woonomgeving verleidt mensen vaker naar buiten te gaan, actiever te zijn en elkaar te ontmoeten. Dit geldt ook voor hoogbejaarden en ambulante patiënten.

Hoe gaan we te werk?

We werken volgens de 4 bekende stappen van ons Green Life™ Programma. Zo maken we de juiste keuzes zo vroeg mogelijk in het creatieve en ont- werp proces en brengen we onze diepe kennis van bomen, hun groeiwijze en leefwereldwaarde in:

1. Ervaren (Visie & Inspiratie)
We brengen u nieuwe inzichten en inspiratie met voorbeelden en referenties.

2. Adviseren (Advies & Creatie)
Samen met uw ontwerper, architect of steden- bouwkundige laten we groen en grijs elkaar versterken, zo vroeg mogelijk in het ontwerp. We zetten hiertoe onze Green Life Scan (vooraf) en Green Life Second-opinion (bijsturend) in.

3. Realiseren (Realisatie)
Wij nemen de verantwoording voor een perfecte en duurzame kwaliteitslevering van de geselec- teerde bomen, planten en materialen ter plekke. Samen met onze GreenLifeXL-partners of uw eigen vertrouwde partijen zoals groenaannemers en hoveniers zorgen we voor een juiste aanleg en perfecte groeistart van uw nieuwe ColourSpace™ omgeving.

4. Groeien (Beheer & Service)
We zorgen er altijd voor dat uw ColourSpace™ groenomgeving efficiënt wordt onderhouden en geoptimaliseerd volgens het overeengekomen ColourSpace™ Leefwereldplan.

ColourSpace™ Ontwerp

In een goed ontworpen ColourSpace™-omgeving voelen mensen, maar ook dieren zich thuis. Denk hierbij aan overwogen beplantingsplannen waar diversiteit, kleur, geur en uitbundigheid centraal staan met een aantal centrale, weloverwogen XL-boomkeuzes.
Mooie ontmoetingsplekken in wijken, verzorgingshuizen en speelplaatsen bij scholen die uitdagen en vrolijk stemmen door de gekozen beplanting.

In een goed ColourSpace™-ontwerp nodigen de functionaliteiten die we de groene oplossing
meegeven uit voor alle generaties en werken we zo veel mogelijk met bomen, struiken en vaste planten en natuurlijke, duurzame materialen van onze partners zonder intensief onderhoud.
Zowel groen dicht bij de woning voor het dagelijkse welbehagen alsook grotere groenvoorzieningen in of aan de rand van de stad die veel kleur hebben, bloemrijk zijn en opvallende herfstkleuren hebben, zijn belangrijk.