• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

CleanAir™ - Schone lucht voor iedereen

De stijging van de temperatuur, het toenemen van broeikasgassen en de energie- transitie zijn steeds vaker onderwerp van gesprek. Hoe vergroening hier kan helpen wordt hier behandeld. Schone lucht voor iedereen met meer groen!
Toepassing
Groeiplaatscondities
Groeiwijze
Volwassen hoogte

CleanAir™ - Schone lucht voor iedereen

Schone lucht voor iedereen!

De stijging van de temperatuur, het toenemen van broeikasgassen en de energietransitie zijn steeds vaker onderwerp van gesprek. Daarnaast rijden en vliegen we echter steeds meer en ook het autogebruik is nog steeds stijgend in Nederland. Ondanks alle signalen en discussies groeit onze individuele CO2-voetafdruk de laatste 2 jaren nog meer. Met onze uitstoot van broeikasgassen per inwoner staan we op een beschamende 24ste plaats in de EU. En gemeentes zien grote gezondheidsverschillen tussen wijken in dezelfde gemeente (bron: CBS).

Door de economische groei kopen we meer goederen, vliegen we vaker, rijden we meer auto en gebruiken we meer energie. De druk op de ruimte wordt door deze economische groei steeds groter en de afgelopen jaren is het totale volume aan bos en openbaar groen zelfs afgenomen, terwijl juist groei gewenst is om CO2 en andere broeikasgassen vast te leggen. Tijd voor actie dus!

Voor wie?

Hoe lossen we dit op, hoe gaan we zorgen dat onze individuele CO2-voetafdruk kleiner wordt en onze lucht schoner. Naast het bewuster omgaan met energie, minder vliegkilometers, minder consumptie en overstappen op minder milieubelastend vervoer zijn er ook andere oplossingen die het terugdringen van CO2 en broeikas- gassen helpen.

Broeikasgas CO<sub>2</sub> voetafdruk per inwoner Nederland

Wat heeft dit met groen te maken, horen wij u denken? Erg veel, er zijn steeds meer studies die bevestigen dat groen ondersteunt in het terugdringen, afvangen en omzetten van fijnstof,CO2 en andere broeikasgassen.

 • Lokale en provinciale overheden
 • Scholen
 • Wijken en buurten
 • Ontwerp- en adviesbureaus
 • Zorginstellingen en ziekenhuizen
 • Volwassenen en kinderen

Eigenlijk voor iedereen. Iedereen heeft te maken met mobiliteit, consumptie en reizen.We zijn ons steeds meer bewust van de noodzaak om CO2, fijnstof en overige vervuiling door onze dagelijkse consumptie en gedrag te verminderen. En we laten groen en bomen in het bijzonder als ‘groene zuiveringsinstallatie” fungeren. M. van den Oever herkent deze problematiek in diverse leefomgevingen, waar grote verbeteringen te realiseren zijn.

CleanAir™ feiten

 • 13 Mton CO2 emissie Nederlandse luchtvaart, 17% meer dan in 2000 (bron: CBS).
 • 10,7 graden Celsius was de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt in 2016, dit was in de jaren 1981–2010 gemiddeld 10,1 (bron: CBS).
 • 26e plaats voor Nederland in de EU qua aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik (bron: CBS).
 • 60% procent van de koolstofvastlegging vindt plaats in bos en bomen (bron: CBS).
 • Nederland is slechts middenmotor in Europa in stedelijke fijnstofconcentratie PM10 en PM2,5 (bron: RIVM).

CleanAir™ oplossing

M. van den Oever herkent als Leefwereldverbeteraar deze resultaten als geen ander. Met een ervaring en historie van meer dan 200 jaar als natuurlijke boomkweker in vele groenprojecten, hebben we een uitgekiend groenconcept geïntroduceerd: CleanAir™.

Met CleanAir™ is een geselecteerd sortiment top- bomen ontwikkeld, die met recht ‘luchtzuiverende bomen’ genoemd kunnen worden, aangevuld met krachtige solitairheesters en overige planten die een sterke luchtzuiverende werking hebben en het straatbeeld en de biodiversiteit versterken. Deze maken het échte verschil in een uitdagende CleanAir™ oplossing en zetten onze missie als Leefwereldverbeteraar kracht bij.

 

Ontwerp Bajeskwartier, Bijlmer Amsterdam

 

Hoe gaan we te werk?

We werken volgens de 4 bekende stappen van ons Green Life™ Programma. Zo maken we de juiste keuzes zo vroeg mogelijk in het creatieve en ontwerp proces en brengen we onze diepe kennis van bomen, hun groeiwijze en leefwereldwaarde in:

1.  Ervaren (Visie & Inspiratie)

We brengen u nieuwe inzichten en inspiratie met voorbeelden en referenties.

2.  Adviseren (Advies & Creatie)

Samen met uw ontwerper, architect of stedenbouwkundige laten we groen en grijs elkaar versterken, zo vroeg mogelijk in het ontwerp. We zetten hiertoe onze Green Life Scan (vooraf) en Green Life Second-opinion (bijsturend) in.

3.  Realiseren (Realisatie)

Wij nemen de verantwoording voor een perfecte en duurzame kwaliteitslevering van de geselecteerde bomen, planten en materialen ter plekke.

Samen met onze GreenLifeXL-partners of uw eigen vertrouwde partijen zoals groenaannemers en hoveniers zorgen we voor een juiste aanleg en perfecte groeistart van uw nieuwe CleanAir™ omgeving.

4.  Groeien (Beheer & Service)

We zorgen er altijd voor dat uw CleanAir™ groen omgeving efficiënt wordt onderhouden en geoptimaliseerd volgens het overeengekomen CleanAir™ Leefwereldplan.

CleanAir™ Ontwerp

In een goed ontworpen CleanAir™-omgeving vormen krachtige gezonde bomen die veel CO2 en andere broeikasgassen zuiveren en opslaan de ruggengraat van het ontwerp. Daarnaast zorgen zij voor schone lucht, biodiversiteit en veel welzijnswaarde in de directe omgeving.

Mensen, dieren en planten voelen zich hier thuis. De juiste bomen aangevuld met heesters en vaste planten, die de opnamecapaciteit aan CO2 en broeikasgassen nog eens versterken. Robuuste beplantingen die een gezonde zuiverende uitstraling geven. Ontwerpen voor alle generaties waar we werken met prachtige, duurzaam gekweekte bomen en natuurlijke, duurzame materialen van onze partners.

 

 

CleanAir™ resultaten

 • Een gemiddelde XL stadsboom vangt jaarlijks 100 gram fijnstof af. Dat komt overeen met de fijnstofproductie van 5.500 autokilometers.
 • Een gemiddelde XL stadsboom reduceert jaarlijks de CO2 belasting van 250 km autorijden!
 • Ook andere vormen van groen dragen bij aan de luchtzuivering; een vierkante meter klimop vangt 4-6 gram fijnstof per jaar af, een Sedum dak 0,15 gram/m².
 • Onderzoek op een school in Portugal werd bij aanwezigheid van planten een daling van 50% van het VOCgehalte in de lucht gemeten (bron: WUR).
 • Mensen die naar een groenere woonomgeving met schonere lucht verhuisden, bewegen en spelen meer en hebben een betere mentale gezondheid (Bron: WUR).