• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

BirdTrees™

Onze BirdTree™ oplossing draagt bij aan het vergroten van de vogelpopulatie en de diversiteit hiervan.
Toepassing
Groeiplaatscondities
Groeiwijze
Bloeikleur
Volwassen hoogte

BirdTrees™

Zonder vogels géén leefwereld

Niet alleen in Nederland en Duitsland, maar ook in Frankrijk neemt de vogelsterfte dramatische vormen aan. In de laatste 15 jaar is het aantal vogels op het Franse platteland met een derde afgenomen. Gebruik van pesticiden en monoculturen op akkers, waar alleen maar graan wordt verbouwd, en laan en parkbomen zonder diversiteit zorgen ervoor dat de insecten, waar de vogels voor hun voedsel van afhankelijk zijn, nagenoeg zijn verdwenen. Recente onderzoeken uit onder meer Duitsland geven aan dat het aantal insecten met 80 procent is gedaald, wat geleid heeft tot 400 miljoen vogels minder in een tijdsbestek van dertig jaar. Vooral in de afgelopen twee jaar is de vogelsterfte enorm toegenomen.

Oorzaken vogelsterfte

Er worden 4 oorzaken genoemd die verantwoordelijk zijn voor de afname vogelpopulaties:

 • Gewasbescherming; o.a. het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen o.a. rupsen en bladluis
 • Voedselgebrek door monoculturen en minder voedselgevende bomen en planten
 • De tot 80% afname aan biomassa van insecten door vooral intensieve landbouw
 • Klimaatverandering en droogte

De afgelopen twee jaar is de vogelsterfte enorm toegenomen.

Gevolgen van de afname van vogels

Vogels zijn belangrijk voor ons ecosysteem.
Ze verspreiden vruchten en zaden over grote afstanden, eten insecten en rupsen en zij zorgen hiermee voor een natuurlijk overwicht. Vogels zijn zo de natuurlijke bestrijders van onder
meer processie- en buxusrupsen, engerlingen, emelten, bladluizen, meikevers en nog veel meer insecten, die vaak nuttig zijn, maar ook ziekten en plagen veroorzaken. Vogels zelf zijn zelf weer een belangrijk onderdeel van de voedselketen. Ze worden gegeten door roofvogels, vossen en andere roofdieren. Bovendien wordt de beleving van de natuur, tuinen en parken voor een belangrijk deel ingekleurd door vogels: hun gezang en gekwetter, het bedrijvig heen en weer vliegen en vaak hun mooie kleurenverschijningen.

Voor wie?

Wie kan dan het verschil maken? En wat kunnen wij er aan doen, horen wij u denken? Toch kan bijna iedereen een grote stap vooruit maken voor de vogelpopulatie, denk aan:

 • Overheden (in stad-, park-, en laanbeplanting)
 • Boerenorganisatie (in bermbeplanting en agroforestry)
 • Particulieren (weloverwogen aanplant in tuinen)
 • Waterschappen (variatie in de beplanting)
 • Recreatieschappen en ondernemers (weloverwogen aanplant)
 • In het algemeen, het plaatsen van vogelhuisjes…

BirdTrees™ oplossing

M. van den Oever herkent als Leefwereldverbeteraar deze opbrengsten als geen ander. Met een ervaring en historie van meer dan 200 jaar als natuurlijke boomkweker in vele groenprojecten en als natuurbeheerder van een grote vogelpopulatie in haar kwekerij, hebben we voor u een heldere groenoplossing beschikbaar gemaakt: BirdTrees™.
Met BirdTrees™ heeft u een geselecteerd natuurlijk topsortiment bomen, aangevuld met grote solitairheesters en overige planten, tot uw beschikking voor een veel rijkere vogelpopulatie. Maar ook advies en levering van bijvoorbeeld vogelkasten die het échte verschil maken in een vogelrijke groenomgeving en die onze missie als Leefwereldverbeteraar kracht bijzetten, zodat we een totaaloplossing voor uw buitenruimte samen kunnen realiseren.

BirdTrees™ resultaten

 • 30% meer beleving voor gebruiker door een ruimere vogelpopulatie
 • Gevarieerdere beplanting met meer kleur, geur en smaak
 • Toename van de biodiversiteit; minder ziekten en plagen
 • Toename van eetbaar voedsel voor mens en dier; meer vruchten, insecten en kevers
 • Gevarieerder voedsel voor vogels

Hoe gaan we te werk?

We werken volgens de 4 stappen van ons Green Life™ Programma. Zo maken we de juiste keuzes zo vroeg mogelijk in het creatieve en ontwerp proces en brengen we onze diepe kennis van bomen, hun groeiwijze en leefwereldwaarde in:

1. Ervaren (Visie & Inspiratie)
We brengen u nieuwe inzichten en inspiratie met voorbeelden en referenties.

2. Adviseren (Advies & Creatie)
Samen met uw ontwerper, architect of stedenbouwkundige laten we groen en grijs elkaar versterken, zo vroeg mogelijk in het ontwerp. We zetten hiertoe onze Green Life Scan (vooraf) en Green Life Second-opinion (bijsturend) in.

3. Realiseren (Realisatie)
Wij nemen de verantwoording voor een perfecte en duurzame kwaliteitslevering van de geselecteerde bomen, planten en materialen ter plekke. Samen met onze GreenLifeXL-partners of uw eigen vertrouwde partijen zoals groenaannemers en vogelspecialisten zorgen we voor een juiste aanleg en perfecte groei- start van uw nieuwe BirdTrees™ omgeving.

4. Groeien (Beheer & Service)
We zorgen er altijd voor dat uw BirdTrees™ groenomgeving efficiënt wordt onderhouden en geoptimaliseerd volgens het overeengekomen BirdTrees™ Leefwereldplan.

Door het toepassen van vogelkastjes en insectenhotels voelen de mensen zich meer verbonden met de natuur. Tevens is de educatieve waarde voor kinderen steeds meer van belang.

BirdTrees™ Ontwerp

In een goed ontworpen BirdTrees™ leefomgeving wordt rekening gehouden met diversiteit in beplanting, beschutting en typische wind- en vliegrichtingen. Er is een harmonie van kleur, geur en leven voor mens en dier. De beplanting die ingezet wordt, zal vogels trekken die vruchten eten. Denk bijvoorbeeld in de bomen aan o.a.: Lijsterbes (Sorbus), sierappel (Malus) en meidoorn (Crataegus). Ook in struiken is er een grote keuze o.a.: Gelderse roos (Viburnum), hulst (Ilex) en krent (Amelanchier). Speciale keverbanken en bloemblokken in levend groen omgevingen en de onderbeplanting van elke groenomgeving blijken bijzonder succesvol in het lokken van insecten voor vogels.